Privacy verklaring

We doen ons best om uw persoonsgegevens te beschermen.
Hier kunt u lezen hoe wij dat doen.
Emjee | grafische vormgeving is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Marjan Gooyer is de Functionaris gegevensbescherming van emjee | grafische vormgeving. Hij/zij is te bereiken via marjan@emjee.com

Contactgegevens

www.emjee.com
Grotestraat 24
4064 EC Varik
0344652182

Persoonsgegevens die wij verwerken

emjee | grafische vormgeving verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Deze gegevens bewaren wij om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. Bij het invullen van het contactformulier op de website laat u de volgende gegevens bij ons achter:
– Voor- en achternaam
– E-mailadres
Eventueel kunnen er in het bericht nog andere gegevens genoemd worden.

Bewaartermijn

De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Cookies

emjee | grafische vormgeving gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens aanpassen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door emjee | grafische vormgeving en heeft u het recht op  gegevensoverdraagbaarheid. Dat
betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u  benoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marjan@emjee.com.

Beveiliging

emjee | grafische vormgeving neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via marjan@emjee.com

Derden

emjee | grafische vormgeving verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. emjee | grafische vormgeving blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.