Skip to main content

Grotestraat 24 | 4064 EC Varik | 0344 - 65 21 82 | icon email

Logo-ontwerp

Fruitdelta Rivierenland is een samenwerkingsverband in het Rivierenland. Hierin zetten overheid, onderzoek, onderwijs, ondernemers en ondernemende burgers zich in om op drie punten de regio te versterken. De speerpunten zijn agribusiness, economie en recreatie en toerisme.

De vraag 

emjee|vormgevers kreeg de vraag om een logo te ontwerpen voor FruitDelta. De gemene deler in het geheel is het getal 3. Het gaat om drie streken, omsloten door drie rivieren met drie hoofdlijnen waarop ingezet gaat worden. De drie streken zijn de Bommelerwaard, de Tielerwaard en het Land van Maas en Waal. De drie rivieren zijn de Maas, de Waal en de Nederrijn. De drie hoofdlijnen zijn spoor, weg en water.  Daarbij wordt door FruitDelta ingezet op drie peilers; agricultuur, logistiek en toerisme. De vraag was om een logo te ontwerpen dat de verschillende drie-éénheden en de gehele streek herkenbaar verbindt en verbeeld. 

Het logo 

Met het getal 3 in het achterhoofd zijn we aan de gang gegaan met het ontwerp voor het logo. Tijdens het onderzoek kwamen we weer de drie-eenheid tegen in de kaart van het rivierengebied. De Bommelerwaard, de Tielerwaard en het Land van Maas en Waal blijkt ook in een soort driehoek te liggen, tussen de drie rivieren in. We zijn deze vorm abstracter gaan maken en daarmee hebben we geprobeerd om de dynamische en organische verbeelding van het gebied naar voren te halen. Het dynamische is te zien in de ‘beweging’ van het beeldmerk. Links ‘start’ het logo met de rivieren uit elkaar en in de vorming naar rechts komen ze steeds meer bij elkaar. Dit verbeeld beweging – vooruitgang van de streek. Het organische, wat ook zeker een groot onderdeel is in het rivierengebied als gedacht wordt aan agricultuur/fruitteelt/etc., komt naar voren in de rondingen in de afzonderlijke vormen. 

Kleuren 

emjee|vormgevers heeft gekozen voor een combinatie van groen en blauw. Een vrij logische keuze als het gaat om land en water verbeelden. Echter hebben we een zeer bewuste keuze gemaakt in de soort groen en blauw. Het moest modern zijn, maar ook serieus genoeg overkomen. Daarom hebben we voor het groen gekozen voor een wat zachtere (bijna pastel-achtige) groentint en voor het blauw zijn we juist naar de donkere kant getrokken om het een wat zwaarder en chique karakter mee te geven. 

Typografie 

De gebruikte typografie in het logo is bedoeld om wat persoonlijkheid en benaderbaarheid in het geheel te brengen. Het gaat om een regionaal orgaan dat inzet op sterke punten van het gebied en het ontwikkelen van kansen binnen het gebied. Voorbeelden hiervan zijn logistieke verbindingen en toerisme. Daarom is het zaak om de drempel naar de ontvanger toe zo laag en benaderbaar mogelijk te houden. Vandaar de keuze voor de ITC Stone Informal Std. Hiernaast staat een voorstel voor de tekstbehandeling in verschillende uitingen. De ITC Stone Informal is geschikt voor broodteksten en de ITC Stone Sans kan gebruikt worden voor de koppen. Afhankelijk van welke hiërarchie in de koppen verwerkt moet worden kan gekozen worden uit de verschillende gewichten van de ITC Stone Sans. 

  

emjee|vormgevers ©2024 - Privacyverklaring - Leveringsvoorwaarden