Skip to main content

Grotestraat 24 | 4064 EC Varik | 0344 - 65 21 82 | icon email

Restyling Huisstijl

Wij wilden graag iets maken waarbij het product waar ze mee werken, riet, meteen zichtbaar is en daarmee direct tot de verbeelding spreekt. Het vak dat ze uitoefenen is een echt ambacht, dus ook degelijkheid moest in het logo zichtbaar zijn. 

We hebben het woord Gebroeders ter discussie gesteld en mochten dit weglaten. Verder heb ik voorgesteld het woord rietdekkersbedrijf te vervangen door rietdekkers. Dit vanwege het ambacht wat ze uitoefenen. Daarnaast stond in het oude logo nog een directe verwijzing naar de brancheorganisatie. Dit hebben we losgekoppeld en op een aparte regel vermeld dat ze lid zijn van de brancheorganisatie. De kleuren die gebruikt zijn: blauw en korengoud. Blauw vanwege de openheid van buiten werken. Op het dak zitten de rietdekkers voor de toeschouwer op de grond altijd in de lucht. Korengoud verbeeldt het riet waarmee gewerkt wordt. We hebben voor de bedrijfsnaam gekozen voor een letter met een robuuste uitstraling. Voor de ondertitel hebben we juist een light versie gekozen omdat het vak ook gedetailleerdheid uit moet stralen. Het vak wordt uitgevoerd met aandacht en gevoel. Met oog voor detail.

emjee|vormgevers ©2024 - Privacyverklaring - Leveringsvoorwaarden